Mekong News http://mekongnet.ru
Thổ Nhĩ Kỳ giăng bẫy bắt EU làm "con tin": Vì sao Hà Lan cứng rắn, còn Đức lại xử nhũn?
18.03.2017 08:53 | In ra

Nhằm có lợi từ căng thẳng đối đầu, Thổ Nhĩ Kỳ, Hà Lan hay EU đã có cách ứng xử khác nhau bởi theo họ lợi ích nào thì có cách ứng xử ấy.

URL của bản tin này: http://mekongnet.ru/index.php?mod=News&sid=94564
© Mekong News contact: info@mekongnet.ru