Mekong News http://mekongnet.ru
Điểm mặt 3 căn bệnh ung thư "từ miệng mà vào" khiến bạn phải thay đổi thói quen ăn uống
03.03.2017 08:27 | In ra

Trung y có câu "bệnh từ miệng mà vào". Trong khi đó, có không ít những căn bệnh ung thư có nguyên nhân bắt nguồn từ thói quen ăn uống thiếu lành mạnh. 3 căn bệnh sau đây là ví dụ.

URL của bản tin này: http://mekongnet.ru/index.php?mod=News&sid=94302
© Mekong News contact: info@mekongnet.ru