Mekong News http://mekongnet.ru
Vì sao các lãnh đạo nước ngoài sợ ADN rơi vào tay Nga?
19.02.2022 18:19 | In ra

Kiến thức là sức mạnh. Biết bí mật về ADN của người khác cũng có thể trở thành vũ khí lợi hại. Điều đó giải thích vì sao các lãnh đạo thế giới vội vã đến Nga trong những ngày gần đây đàm phán ngoại giao đã tránh để nước chủ nhà xét nghiệm COVID-19.

URL của bản tin này: http://mekongnet.ru/index.php?mod=News&sid=108641
© Mekong News contact: info@mekongnet.ru